Rozvojová pomoc a spolupráca – výzvy a perspektívy

Zborník mapuje rozličné pohľady na problematiku rozvojovej pomoci a rozvojovej spolupráce.

 

Publikácia je jednou z prvých publikácií v novodobej histórii Slovenska, ktorá sa pokúša poskytnúť komplexný pohľad na problematiku rozvojovej spolupráce a rozvojovej pomoci. Jej hlavnou ambíciou je zaujať čitateľa prostredníctvom rôznych pohľadov jednotlivých autorov na rôzne aspekty, ktoré súvisia s rozvojovou spoluprácou a predovšetkým so vznikom nového systému poskytovania rozvojovej pomoci Slovenskou republikou.


Plné znenie publikácie nájdete v pdf verzii na tejto linke

Ďalšie analýzy nájdete na stránkach Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA