Ruská zahraničná politika pod Dmitrijom Medvedevom

Autor hodnotí niektoré z línií ruskej zahraničnej politiky prezidenta Medvedeva - schopnosť udržať konflikt so Západom, ktorý sa rozhorel po vojne v Gruzínsku, presun právomocí z Kremľa na vládu, či pozíciu voči rozširovaniu NATO o Ukrajinu a Gruzínsko.

Od svojho nástupu k moci 7. mája 2008, nebol Dmitrij Medvedev schopný demonštrovať so svojou novou stratégiou zahraničnej politiky líderstvo svetovej úrovne. Ani jedna z jeho snáh do vojny s Gruzínskom o Južné Osetsko nebola braná príliš vážne – prinajmenšom ruskou verejnosťou a ruskou vládnucou elitou. Možno to nie je spôsobené len neefektívnym predkladaním jeho myšlienok, ale tiež preto, že žiadna z nich nebola v skutočnosti nová, vrátane návrhu európskej bezpečnostnej zmluvy.

Perspektívy ruskej zahraničnej politiky ostávajú nejasné. Takmer isté je, že Moskva považuje neprijatie Ukrajiny a Gruzínska do NATO za základnú líniu svojej zahraničnopolitickej stratégie. Prezident Medvedev už demonštroval, že tento problémom považuje pre Rusko za existenciálny. Hoci je veľmi diskutabilné, či členstvo týchto dvoch krajín v NATO môže spôsobiť pre Rusko smrteľnú hrozbu, Kremeľ ani trochu v tomto bode neustúpi.


Kompletný text analýzy v anglickom jazyku nájdete v zborníku EU-Russia Review "Russian Foreign Policy" na stránke EU-Russia Centre.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA