Rusko v 21. storočí – Mocenské postavenie a determinanty zahranično-bezpečnostnej politiky

Ruská federácia prešla po rozpade Sovietskeho zväzu výrazným procesom transformácie, predovšetkým v oblasti bezpečnostnej a zahraničnej politiky. Proces konsolidácie štátu poznamenali dve kľúčové fázy a jedna výrazná politická osobnosť, ktoré spolupôsobili pri tvorbe súčasného statusu Ruska v novom miléniu.

Každý suverénny štát má svoju vlastnú predstavu o tom, ako sa bude správať a vymedzovať voči svojmu okoliu. Konkrétnym výstupom administratívy štátu môžu byť rôzne koncepcie, stratégie, doktríny, či výroky príslušných politických predstaviteľov. V odbornej terminológii takýto ucelený model správania daného štátu na medzinárodnej pôde  označujeme zahranično-bezpečnostná politika štátu. V prípade Ruskej federácie si v nasledujúcom článku priblížime viacero dokumentov, koncepcií a opatrení realizovaných politickými predstaviteľmi, ktoré vytvárajú celkový pohľad na vystupovanie krajiny doma a v zahraničí.


Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA