Súčasné migrácie z Arménska: faktory a vývoj

V podmienkach prehlbujúcej a intenzívnejšie sa rozvíjajúcej medzinárodnej ekonomickej integrácie sa oveľa väčšia pozornosť pripisuje problematike medzinárodnej migrácie ako jednému z faktorov a determinantov globálneho svetového hospodárstva súčasnosti a budúcna.

Migrácia je v súčasnosti nielen ekonomickou, ale aj citlivou politickou otázkou mnohých priemyselne rozvinutých krajín sveta v národnej a medzinárodnej rovine. Približne 200 miliónov ľudí v súčasnosti žije mimo svojej domovskej krajiny, prevažne v Ázii, čo predstavuje menej ako 3 percentá celosvetovej populácie.

Výrobný faktor práca a jeho nositeľ pracovná sila majú pre také krajiny, kde chýba kapitál alebo prírodné zdroje spojené s faktorom pôda, nesmierne dôležitú úlohu. Ekonomika týchto krajín sa zameriava na také priemyselné odvetvia, ktoré sú menej závislé na týchto chýbajúcich faktoroch a kde prevládajú hospodárske oblasti náročné na prácu a pracovnú silu.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA