Zahraničná politika ako problém zodpovednosti politikov

Autor analýzy tvrdí, že otázky zahraničnej politiky zohrávali vo vnútropolitickom vývoji Slovenska veľmi dôležitú úlohu. Hlavnou otázkou bolo, nakoľko sú programy politických strán zlúčiteľné s členstvom v euroatlantických štruktúrach.

 

Téma zahraničnopolitickej orientácie Slovenska sa stala predmetom vnútropolitického súperenia najmä, keď sa ukázal spôsob vládnutia koalície HZDS-ZRS-SNS v rokoch 1994-98. Štýl vládnutia sa nakoniec stal jedným z kľúčových faktorov volebného správania voličov. V nasledujúcich dvoch volebných obdobiach sa Slovensko vďaka prointegračne naladenej vláde Mikuláša Dzurindu začlenilo do euroatlantických štruktúr. Medzinárodnopolitické udalosti rôzneho charkteru skúšali postoje a zodpovednosť politikov, napríklad kosovská kríza v roku 1999, vojenské akcie v Afganistane a Iraku. Otázne je, ako bude postupovať nová vládna koalícia pod vedením Roberta Fica. Autor nie je priveľmi optimistický a analýzu uzatvára slovami: „Škoda, že niektorí slovenskí politici pri formulovaní svojich predstáv o zahraničnej politike nedokážu prekročiť priúzke hranice vlastných mocenských ambícií”.

Plné znenie analýzy nájdete v slovenskom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA