Zbrojenie Veľkého brata – Bezpečnostný výskumný program EÚ

Autor skúma vývoj bezpečnostno-priemyselného komplexu v Európe a najmä Bezpečnostný výskumný program EÚ.

 

Autor, ktorý je výskumníkom skupiny Statewatch, ktorá sa zaoberá oblasťou občianskych slobôd vydal štúdiu pod názvom Zbrojenie Veľkého brata – Bezpečnostný výskumný program EÚ. Jeho správa skúma vývoj bezpečnostno-priemyselného komplexu v Európe, menovite v kontexte vývoja Bezpečnostného výskumného programu EÚ.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA