Čo môžu dosiahnuť združenia pacientov?

Autorka hovorí o dôležitosti združení pacientov v kontexte tvorby európskej legislatívy.

Autorka konštatuje, že združenia pacientov sú skutočne veľmi dôležitým elementom pri vytváraní európskej legislatívy. Existuje však veľa združení pacientov, ktoré oslovujú politikov ale nie sú zjednotené a takýto fragmentovaný prístup nie je pre politika nápomocný. „Je nevyhnutné aby združenia pacientov boli v kontakte nielen s politikmi ale aj lekármi a zdravotnými pracovníkmi. Tieto tri zložky – lekári, pacienti a tvorcovia legislatívy – musia byť zložkami jediného systému, kde jedna nemôže efektívne pracovať bez prispenia druhej“.


Príspevok odznel na konferencii Európskej onkologickej spoločnosti (ESMO – European Society for Medical Oncology) v Lugane, 5.-8. júla 2007.

V plnom znení v anglickom jazyku ho nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA