Čo môžu dosiahnuť združenia pacientov?

Autorka hovorí o dôležitosti združení pacientov v kontexte tvorby európskej legislatívy.

ni baco belohorska kozlik
ni baco belohorska kozlik

Autorka konštatuje, že združenia pacientov sú skutočne veľmi dôležitým elementom pri vytváraní európskej legislatívy. Existuje však veľa združení pacientov, ktoré oslovujú politikov ale nie sú zjednotené a takýto fragmentovaný prístup nie je pre politika nápomocný. „Je nevyhnutné aby združenia pacientov boli v kontakte nielen s politikmi ale aj lekármi a zdravotnými pracovníkmi. Tieto tri zložky – lekári, pacienti a tvorcovia legislatívy – musia byť zložkami jediného systému, kde jedna nemôže efektívne pracovať bez prispenia druhej“.


Príspevok odznel na konferencii Európskej onkologickej spoločnosti (ESMO – European Society for Medical Oncology) v Lugane, 5.-8. júla 2007.

V plnom znení v anglickom jazyku ho nájdete na tejto linke.

Ďalšie zdroje

REKLAMA

REKLAMA