Elektronický obchod vo farmaceutickom priemysle

Európsky farmaceutický priemysel má významné postavenie v Európskej únii nielen z hľadiska ekonomického prínosu, ale aj pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest s vysokou kvalifikáciou, investície do vedy a výskumu a verejného zdravia. Tento sektor má priam ideálne charakteristiky pre používanie nástrojov elektronického obchodu s prínosom aj pre predávajúcich, aj pre ich zákazníkov.

V roku 2005 dosiahol globálny obrat vo farmaceutickom priemysle 454,87 miliárd eur. Až 47% podiel na tom majú firmy v USA a Kanade – tento trh je najväčší na svete. Lenže európsky farmaceutický priemysel vykázal v roku 2005 prvý krát vyšší rast a to 7,1% oproti rastu 5,5% v Amerike. Kľúčovým aktívom európskej ekonomiky je farmaceutický priemysel zameraný na pôvodný výskum a vývoj a stal sa jedným z vedúcich high-tech sektorov na starom kontinente.

Ideálne podmienky pre nasadenie elektronického obchodu vo farmaceutickom priemysle vyplývajú z viacerých faktorov. Väčšina produktov, ktoré sa v ňom predávajú vykazuje vysokú úroveň štandardizácie a možno ich pomerne jednoducho a zároveň presne opísať. K tomu sa pridáva aj fakt, že spoločnosti predávajú alebo vyrábajú na diverzifikovaných medzinárodných trhoch.

Komerčné platformy B2B podporujú predaj a nákup farmaceutických firiem rôznymi spôsobmi. Farmaceutické spoločnosti sú typickými nákupcami prostredníctvom internetu. Takmer 40% týchto firiem tvrdí, že používajú internet alebo iné informatické siete na nákup tovarov a služieb. Dôležité je tiež poznamenať, že rozdiely medzi malými a veľkými firmami sú v tejto oblasti výrazné, keďže len asi 30% firiem s jedným až deviatimi zamestnancami nakupuje prostredníctvom internetu.


Ďalšie zaujímavé zistenia analýzy si môžete v angličtine prečítať, keď kliknite sem.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA