Inovácie v zdravotnej starostlivosti na Slovensku

Prednáška odznela na konferencii FÓRUM ZDRAVIA 2008

Poradca ministra financií, Martin Filko, prezentoval na konferencii FÓRUM ZDRAVIA 2008 o inováciách v slovenskej zdravotníctve. Kompletný text prezentácie v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA