Poplatky v zdravotníctve v strednej a východnej Európe

Health Policy Institute porovnával regulačné poplatky v zdravotníctve v krajinách strednej a východnej Európy vrátane Pobaltia a výsledky prieskumu publikoval začiatkom marca.

Regulačné poplatky v zdravotníctve sú zavedené v Bulharsku, Chorvátsku, Estónsku, Lotyšsku, Maďarsku a ich zavedenie pripravujú v Českej republike. 

V prepočte (absolútnom vyjadrení) za návštevu lekára sa najviac platí v Estónsku (viac ako 3 eurá), v ostatných krajinách suma osciluje okolo 1 eura. Za deň pobytu v nemocnici zaplatia okolo 2 eur Lotyši a Bulhari, no najviac je to v tomto aktuálnom porovnaní v Chorvátsku, kde deň na deň hospitalizácie prispieva pacient sumou približne 6,81 eur. V ostatných krajinách je to menej ako 1,5 eur.

Poplatky sa neplatia v Poľsku, Slovinsku, Rumunsku, Litve a od minulého roka sa časť z nich znížila na 0 SKK i na Slovensku, kde však naďalej sa platí za pohotovostnú zdravotnú službu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA