Starostlivosť o pacientov chorých na rakovinu v Európe

Autorka v príspevku okrem iného zdôrazňuje potrebu organizovaného skríningu, ktorý je „základným nástrojom pre členské štáty ak chcú byť úspešné pri znižovaní miery úmrtnosti na rakovinu“.

Rakovina stále zostáva druhou najčastejšou príčinou úmrtí v Európe (každý deň zomrie 3 185 obyvateľov Európy) a počet ochorení narastá (v roku 2006 bolo diagnostikovaných 3,2 mil. nových prípadov, v roku 2004 to bolo 2,9 mil.). Podľa autorky je „organizovaný skríning základným nástrojom pre členské štáty ak chcú byť úspešné pri znižovaní miery úmrtnosti na rakovinu“. Keďže zdravotníctvo je stále v kompetencií členských štátov, Európska únia môže vydávať len odporúčania ale  v skutočnosti nemá nástroje na implementáciu skríningových programov.  „Ministri zdravotníctva sa pravidelne stretávajú v Bruseli na zasadnutiach Rady, dohodnú určité ciele, ktoré by sa mali dosiahnuť ale chýba skutočná vynútiteľnosť takýchto výstupov zasadnutí“. 

Len 7 členských štátov EÚ má národné programy skríningového vyšetrenia na rakovinu kŕčka maternice aj napriek tomu, že takéto vyšetrenie môže znížiť chorobnosť až o 80%.  „EÚ sa musí zamerať na prevenciu a to nielen z dôvodu medicínskeho ale aj z ekonomických dôvodov. Skríning je lacnejší ako liečba, ktorá je v prípade rakoviny veľmi nákladná“.


Príspevok odznel na konferencii Európskej onkologickej spoločnosti (ESMO – European Society for Medical Oncology) v Lugane, 5.-8. júla 2007.

V plnom znení v anglickom jazyku ho nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA