Význam počítačového spracovania röntgenov detí pri liečbe strojčekom

Na Slovensku, v ostrom kontraste so štandardami ochrany pacientov v západnej Európe, bežne snímkujeme na analógových röntgenoch minulého storočia. Preto je nielen vedecko-odbornou, ale aj etickou povinnosťou MZ vyvinúť efektívny tlak na praktických zubárov, aby pravidelne modernizovali svoje liečebné postupy a investovali do nového vybavenia.

Je otázkou času, kedy pri otvorenom trhu zdravotnej starostlivosti v EÚ nebude Slovensko schopné poskytnúť liečbu porovnateľnú Európskemu priemeru a naopak poskytne už generačne prekonané snímkovanie občanom EÚ. V takomto prípade neutrpí iba medzinárodnú blamáž, ale reálne hrozí nebezpečenstvo nákladných kompenzácií z medzinárodných žalôb.

Bežnou súčasťou súčasnej podoby liečby fixným aparátom – strojčekom, je ručná kefalometrická analýza. Manuálna analýza teleröntgenovej snímky môže spočívať na spracovaní pôvodne analógovej resp. vytlačenej digitálnej snímky. Použitie pôvodných analógových = nedigitálnych RTG prístrojov predstavuje v súčasnosti už relatívne vysokú radiačnú záťaž pre ortodontických pacientov, ktorí su najčastejšie deti a adolescenti. Manuálne spracovanie spomínaných teleröntgenových snímok je navyše v porovnaní s digitálnou metódou časovo náročnejšie a menej presné. Nevýhodou počítačového spracovávania sú však podstatne vyššie vstupné náklady pre zaobstaranie potrebného analytického softvéru a počítača.

Spracovaná analýza prezentuje hodnotiace stanoviská posudzujúce možné alternatívy realizácie potrebných zmien v terapii a zmien pri výučbe medikov. Výsledné odporúčanie je postavené na základe aktuálnych vedeckých poznatkoch a objasňuje závažnosť problému prekonanej podoby diagnostiky a zdôrazňuje význam potrebnej inovácie nielen z etického, ale aj z vedeckého aspektu.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA