Fyzika globálneho otepľovania

Prednáška o fyzikálnych aspektoch globálneho otepľovania sa uskutočnila v rámci projektu Excelentná univerzita.

Prof. F. Singer je americkým atmosférickým fyzikom, pôsobí na Univerzite vio Virginii. Špecializuje sa na planetárnu vedu, globálne otepľovanie, zánik ozónovej vrstvy a iné environmentálne otázky.

Prezentáciu z jeho prednášky nájdete na tejto linke.


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA