Kodanské riešenia

V decembri 2009 sa v Kodani stretli delegáti zo 193 štátov a veľký počet ďalších účastníkov z mimovládnych organizácií a rôznych združení. Nemalou skupinou boli aj tzv. skeptici (popierači) klimatickej zmeny spôsobenej ľudskou činnosťou, ktorí považujú za hlavnú príčinu všetkých klimatických zmien iba prirodzené faktory.

Hlavným cieľom podujatia v Kodani mala byť príprava podkladov pre dokument, ktorý by nahradil Kjótsky protokol. Summit mal búrlivý, no zväčša neplodný priebeh s viacerými zbytočnými príspevkami. Kľúčovými bodmi sa stali otázky rýchlosti redukcie emisie skleníkových plynov a finančnej kompenzácie rozvojovým krajinám za ochotu podieľať sa na dohodnutých opatreniach. Oba však ostali bez výsledku.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA