Možnosti znižovania emisií CO2 na Slovensku

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave.

Mgr. Pavol Široký pôsobí v rámci Slovenskej klimatickej koalície.


Analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA