Postavenie a záväzky rozvinutých a rozvojových krajín v novej klimatickej dohode

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave

Ing. Gabriela Fischerová je pracovníčkou F.CON, s. r. o.


Analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA