Vzťahy Sever-Juh, adaptácie a mitigácie v rozvojovom svete

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave

Mgr. Marek Vaculík oracuje pre Glopolis (Pražský inštitút pre globálnu politiku)


Analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA