A. Bussard, M. Markuš, M. Bunčák, E. Marček, P. Mazurkiewicz

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Publikácia predstavuje filozofiu spoločensky zodpovedného podnikania a ukazuje inšpiratívne príklady zo Slovenska.