Ama Lorenz

Budúcnosť EÚ 09-03-2018

Slovensko podporuje zákaz biopalív z palmového oleja. Čo na to ostatné členské štáty?

Najväčším obhajcom využívania palmového oleja je Francúzsko. Vyšehradským krajinám ide najmä o obranu prvej generácie biopalív. 
Sociálna politika 29-02-2016

Súdny dvor rozhodol o dávkach pre európskych migrantov

Občanom krajín EÚ môžu byť odmietnuté niektoré sociálne dávky v prvých 3 mesiacoch ich pobytu v inom členskom štáte.