Ama Lorenz

Sociálna politika 29-02-2016

Súdny dvor rozhodol o dávkach pre európskych migrantov

Občanom krajín EÚ môžu byť odmietnuté niektoré sociálne dávky v prvých 3 mesiacoch ich pobytu v inom členskom štáte.