Anna Záborská

Slovensko v EP 03-12-2013

Rodinné hľadisko: Budovanie dôvery, solidarity a prosperity

Príspevok Anny Záborskej, predsedníčky Slovenskej spoločnosti pre rodinu, na Medzinárodnej konferencii "Rodina a chudoba" v historickej budove NR SR v Bratislave 29.11.2013, ktorá je súčasťou príprav na 20. výročie Medzinárodného roku rodiny.
Slovensko v EP 27-04-2013

Rodová rovnosť v európskej legislatíve

Europoslankyňa Anna Záborská predniesal príspevok na Konferencii KBS: "Pohľad Katolíckej cirkvi na rodovú rovnosť". Hovorila na tému rodový rovnosť v európskej legislatíve.
Sociálna politika 10-12-2012

Rodina spoločnosti, spoločnosť rodine

Príhovor europoslankyne na Regionálnej prípravnej konferencii na dvadsiate výročie Medzinárodného roku rodiny “Rodina spoločnosti, spoločnosť rodine”.
Slovensko v EP 06-06-2012

Vystúpenie na Parlamentnom fóre Svetového kongresu rodín

Europoslankyňa Anna Záborská v príhovore na otvorení Parlamentného fóra pri príležitosti VI. Svetového kongresu rodín odmieta spájanie podpory tradičnej rodiny s homofóbiou. Tvrdí, že sa treba pripraviť na diskusiu.
07-03-2010

Môj sen o Európe

Politika by mala zobrať do úvahy celého človeka. Stratégia EU 2020 to nerobí, píše pre EurActiv poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská.
Sociálna politika 03-09-2006

Môže tradičná rodina zachrániť Európu?

Príspevok za zamýšľa nad úlohou tradičnej rodiny pri poskytovaní sociálnych služieb a udržiavaní vnútrospoločenskej súdržnosti.