Beatrix Ricziová

Obrana 26-03-2004

Ako sa zmení zahraničná politika SR po vstupe do EÚ a NATO?

Autorka sa v pýta, nakoľko podstatnú zmenu pre zahraničnú politiku SR bude predstavovať vstup do EÚ a NATO. Podľa analýzy prichádza k zmenám, až na výnimočné prípady, postupne. Preto netreba čakať veľkú zmenu ani v slovenskom prípade.