Brendan Donnelly

Budúcnosť EÚ 25-09-2007

EÚ po Reformnej zmluve

Reformná zmluva je „relatívne malým krokom“ v inštitucionálnom vývoji EÚ, nenaznačuje ani dramatickejší vývoj, ani podstanú zmenu smeru v tomto procese, píše autor analýzy.
Budúcnosť EÚ 12-06-2007

Brown, Blair a Ústavná zmluva

Britský premiér Tony Blair verí, že vo Veľkej Británii nebude potrebné uskutočniť referendum o Ústavnej zmluve v prípade, ak sa európski lídri rozhodnú neísť cestou pôvodného, široko koncipovaného návrhu Ústavy. Na druhej strane Británia by nemala mať problém s prijatím série dodatkov zoštíhľujúcich pôvodný text.
Budúcnosť EÚ 24-02-2005

Ústava alebo Ústavná zmluva?

Autor sa zaoberá otázkou Ústavnej zmluvy pre Európu vo svetle britského referenda o ústave, ktoré sa uskutoční v roku 2006.
Budúcnosť EÚ 20-08-2003

Budúcnosť je federálna

Analýza tvrdí, že EÚ je a po mnoho rokov bola federálnym systémom vládnutia a že Rímske zmluvy tento vývoj úplne predvídali.