Brook Riley, Erica Hope

Energetika 11-04-2013

Úspory energie pomôžu vyriešiť ekonomickú krízu

Strategický dokument Európskej komisie o klimatickej a energetickej politike do roku 2030 zobrazuje úspory energie ako niečo, čo je treba urobiť aj napriek (údajnému) negatívnemu vplyvu na hospodárstvo. Autori ale tvrdia, že to nie je správne, keďže prínosy prevažujú náklady.

Kto to spáchal? Vypitvaná smernica o energetickej efektívnosti

Komisár pre energetiku Günther Oettinger sa vzdal snahy navrhnúť energetickým spoločnostiam povinnosť znížiť spotrebu energie u svojich zákazníkov, čím účinne vypitval dlhoočakávanú smernicu o energetickej efektívnosti. Uviedli to Brook Riley a Erica Hope.