Charles de Marcilly, Matthias Touillon

Budúcnosť EÚ 05-08-2015

Lepšia regulácia: Je odbornosť nad politikou?

Európska komisia nesmie v snahe o kvalitnejšiu reguláciu dopustiť, aby technokratické tendencie vytlačili volené európske inštitúcie, tvrdia Charles de Marcilly a Matthias Touillon.