Craig J. Willy

Budúcnosť EÚ 06-08-2013

Smerujeme ku gerontokracii?

Západná Európa bude musieť hľadať politiky spravodlivé k súčasným aj budúcim generáciám ak sa má vyhnúť „smrtonosnej pasci“.