David Král, Vladimír Bartovic

Budúcnosť EÚ 07-03-2011

Český a slovenský parlament po Lisabonskej zmluve

Publikácia je výstupom projektu "Nová rola národných parlamentov v rozhodovacom procese Európskej únie: predchádzajúce skúsenosti a nové výzvy v súvislosti s Lisabonskou zmluvou", ktorú realizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky vo Varšave a Nadáciou pre vedu a politiku v Berlíne, za finančnej podpory Heinrich-Böll-Stiftung.