Dušan Svrček

Teroristický útok v Londýne

V komentári autor porovnáva dopady a súvislosti teroristických útokov v Londýne zo 7. júla 2005 s minuloročnými útokmi v Madride.
Budúcnosť EÚ 23-06-2005

Quo vadis, Európa?

Na pozadí neúspešného summitu EÚ 16. a 17. júna 2005 hodnotí autor úlohy, ktoré stoja pred britským predsedníctvom, ale aj hlbšie zmeny prebiehajúce v procese európskej integrácie.
Budúcnosť EÚ 20-05-2005

Bude to práve Francúzsko?

Autor hodnotí možnosť neschválenia ústavnej zmluvy EÚ vo Francúzsku a menuje niektoré riziká ratifikačného procesu v iných členských krajinách.
09-05-2005

Chorvátsko a EÚ

Zdá sa, že Chorvátsko sa zabrzdilo tesne pred vstupom do predsiene k členstvu v EÚ. V analýze autor mapuje postoje jednotlivých aktérov a hodnotí otázku, ktorá nie je len technická, ale aj silno emocionálna.