Eberhard Rhein

Pri ochrane prostredia zaváži energetická, nie klimatická politika

Politici by mali prestať hovoriť o „klimatickej politike“. Podľa Eberharda Rheina je to energetická politika, ktorá je podstatná pre zachovanie globálnej klímy. Kým sa budú predstavitelia venovať abstraktným pojmom ako emisie, vyhýbajú sa riešeniam skutočných problémov.

Bioenergia nie je odpoveďou

Eberhard Rhein v tomto príspevku argumentuje, že využívanie biopalív prvej generácie nepomôže riešeniu svetových energetických a klimatických výziev.
Ovzdušie 04-04-2012

Urýchľovať emobilitu v Európe nie je potrebné

Pri automobiloch zostáva ešte veľký priestor na zlepšenie výkonu tradičnejších technológií pohonu, než sa v snahe znižovať emisie EÚ prepracuje k rozšíreniu elektromobilov. Eberhard Rhein vo svojom príspevku na BlogActive upozornil, že neriešia narastajúci problém upchávania cestných ťahov.
Doprava 07-07-2011

USA a EÚ by mali do roku 2025 stanoviť prísnejšie štandardy efektívnosti palív

V snahe bojovať s klimatickou zmenou by mali Spojené štáty a Európska únia stanoviť vyššie štandardy palivovej efektívnosti pre automobily. Podľa Eberharda Rheina by mali takisto spolupracovať s regulačnými agentúrami z ďalších krajín s cieľom vytvoriť harmonizované svetové štandardy.

Slnečná energia zo Sahary: kedy?

Severná Afrika môže Európe poskytovať dostatok elektrickej energie na pokrytie celej spotreby. Je však potrebné riešiť viaceré technické, ekonomické a politické otázky.