EURACTIV.sk

Obchodné dohody 15-09-2014

Sú rokovania o obchodnej medzi EÚ a USA (TTIP) dohode naozaj tajné?

Závery zo seminára venovaného téme transparentnosti prípravy Transatlantického obchodného a investičného partnerstva.
Podnikanie 24-07-2013

INFOGRAFIKA: Spotrebitelia a online nákupy

Infografika mapuje vývoj a stav elektronického obchodu v krajinách EÚ.
Rozšírená EÚ 30-06-2013

INFOGRAFIKA: Chorvátsko – nový člen EÚ

Prvého júla sa Chorvátsko stáva 28. členom Európskej únie. Infografika porovnáva základné socio-ekonomické štatistiky.
Ekonomika 12-06-2013

INFOGRAFIKA: Transatlantická ekonomika

Infografika porovnáva váhu transatlantickej ekonomiky v globálnom meradle.
Ekonomika 11-06-2013

INFOGRAFIKA: Vonkajšia platobná bilancia EÚ27

Štvrťročné ukazovatele vývoja vonkajšej platobnej bilancie EÚ27, vrátane odhadu za prvý štvrťrok 2013, a údaje za členské krajiny.
Ekonomika 28-05-2013

INFOGRAFIKA: Ceny zemného plynu pre domácnosti v EÚ

Porovnanie cien zemného plynu pre domácnosti v krajinách EÚ v druhom polroku 2012.
Ekonomika 24-05-2013

INFOGRAFIKA: Bilancie zahraničného obchodu členov EÚ

Infografika sleduje vývoj obchodnej bilancie súčasných členov EÚ vo vzájomnom obchode, aj s nečlenskými štátmi.
Energetika 24-05-2013

INFOGRAFIKA: Výskum v energetike – podiel podľa tém

Podiel tematických oblastí na celkových investíciách do výskumu a vývoja v energetike
Ekonomika 14-05-2013

INFOGRAFIKA: Dane v EÚ

Infografika porovnáva vývoj daní v jednotlivých segmentoch v rokoch 200 - 2011, aj výšku sadzieb vo vybraných členských krajinách.
Podnikanie 10-05-2013

INFOGRAFIKA: Nezamestnanosť v EÚ (marec 2013)

Infografika ilustruje mieru nezamestnanosti v krajinách EÚ v marci 2013 a krajiny s najvyššou a najnižšou nezamestnanosťou mladých ľudí.
Ekonomika 07-05-2013

INFOGRAFIKA: Hlavní obchodní partneri EÚ

Odkiaľ pochádza import do EÚ, kam smeruje export? Infografika zobrazuje hlavných obchodných partnerov Únie.
Budúcnosť EÚ 02-05-2013

INFOGRAFIKA: Vládny a súkromný dlh v krajinách EÚ

Infografika porovnáva vládny a súkromný dlh v krajinách EÚ.
Budúcnosť EÚ 29-10-2012

Akou rýchlosťou do Európy?

Čo všetko by malo Slovensko zvažovať pri ďalšom postupovaní asymetrickej alebo dvojrýchlostnej integrácie? Je užšia politickú únia v jadre/eurozóne za každých okolností v slovenskom záujme?