EuroPolicy

Budúcnosť EÚ 27-06-2022

Diskusia | Zelená zmena zdola

Klimatické iniciatívy, ktoré sa dnes zdajú byť nadiktované Bruselom, v skutočnosti vzišli zo zeleného aktivizmu ľudí. Európu čakajú ťažké rozhodnutia, ktoré dokáže urobiť iba s dostatočne kvalitnou verejnou diskusiou, zaznelo na diskusii o občianskom aktivizme v zelených témach.
Budúcnosť EÚ 21-06-2022

Diskusia | Zelená zmena zdola

Občianske združenie EuroPolicy a portál EURACTIV Slovensko Vás pozývajú sledovať podujatie s názvom Zelená zmena zdola, ktoré vzniklo v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.
Budúcnosť EÚ 01-06-2022

Ideaton | Udržateľná doprava v mestách

V spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline zorganizovalo občianske združenie EuroPolicy online workshop venovaný téme udržateľnej dopravy v mestách.
Budúcnosť EÚ 18-05-2022

Diskusia | Ochráni Únia slobodu svojich médií?

Slobodné médiá sú dôležitým pilierom demokracie, tie európske však čelia čoraz väčším tlakom. Akým problémom čelia slovenské a české médiá?
Budúcnosť EÚ 26-04-2022

Diskusia | Zelená mestská mobilita

Portál EURACTIV Slovensko zorganizoval v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline diskusiu so študentmi na tému udržateľnej mobility v mestách.
Budúcnosť EÚ 12-04-2022

Ideaton | Ako zlepšiť odolnosť miest voči zmene klímy

V spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave zorganizovalo občianske združenie EuroPolicy online workshop venovaný téme odolnosti miest vo vzťahu ku klimatickej zmene.
Budúcnosť EÚ 11-04-2022

Ideaton | Opätovné využitie odpadu v samosprávach

V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach zorganizovalo občianske združenie EuroPolicy online ideaton venovaný téme obehovej ekonomiky.
Budúcnosť EÚ 29-03-2022

Diskusia | Ako vidí Česká republika reformu Európskej únie?

Česko bude v druhej polovici roka 2022 predsedať Rade EÚ. Ako ovplyvnila Konferenciu o budúcnosti Európy situácia na Ukrajine? Ako sa líšia české závery konferencie od tých slovenských? Zástupkyne českej politickej a mediálnej obce odpovedajú aj na tieto otázky.
Budúcnosť EÚ 28-01-2022

Zelená transformácia Európy ako nástroj zbližovania životnej úrovne obyvateľov EÚ

Účastníci diskusie hľadali odpovede na otázky, či má EÚ dostatočne silné nástroje na zabezpečenie dostatočne ambicióznej klimatickej agendy a naplnenie očakávaní svojich občanov a či dokážeme zaistiť financovanie zelenej transformácie spôsobom, aby nebola ohrozená naša globálna konkurencieschopnosť.
Budúcnosť EÚ 28-01-2022

Politika a EÚ: Parlamenty v diskusii o budúcnosti Európy

V panelovej diskusii sa zástupcovia politických strán na Slovensku zamerali na výzvy v súvislosti s angažovaním a participáciou občanov vo veciach verejných na miestnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni.
Budúcnosť EÚ 28-01-2022

Občania a EÚ: Konferencia o budúcnosti Európy a európska demokracia

Panelová diskusia zhodnotila doterajší priebeh, formát, výstupy a viditeľnosť Konferencie o budúcnosti Európy v očiach verejnosti na národnej i európskej úrovni.
InzerciaKomerčný obsah
Budúcnosť EÚ 27-01-2022

Korčok a Šuica o Konferencii o budúcnosti Európy: Slováci by nemali prepásť príležitosť vyjadriť svoje obavy aj očakávania

PR SPRÁVA | Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok a podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica vo štvrtok (27. januára) odštartovali strednodobú hodnotiacu konferenciu Občianska Európa.
Budúcnosť EÚ 26-01-2022

OBČIANSKA EURÓPA | Strednodobé hodnotenie Konferencie o budúcnosti Európy

Občianske združenie EuroPolicy a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vás pozývajú sledovať online konferenciu s názvom Občianska Európa – Strednodobé hodnotenie Konferencie o budúcnosti Európy.
Budúcnosť EÚ 21-01-2022

Diskusia | Akú Úniu chceme? Slovenské ohlasy na Konferenciu o budúcnosti Európy

Čo zatiaľ vieme o tom, ako si Slovensko predstavuje budúcnosť EÚ? Ktoré témy rezonujú? Sledujte diskusiu venovanú práve týmto otázkam.
Budúcnosť EÚ 16-12-2021

Diskusia | Je európsky právny poriadok v ohrození?

Potrebuje EÚ nové nástroje na ochranu právneho štátu? Ako pri snahe o potrestanie narúšateľov nezabudnúť na práva Európanov? Sledujte diskusiu práve k týmto otázkam.
Budúcnosť EÚ 08-12-2021

Diskusia | Klimatická kríza: Dá sa nepodľahnúť panike?

Európska únia hovorí, že chce byť svetovým lídrom v boji proti zmene klímy, no zároveň stále financuje fosílne palivá z verejných zdrojov. Dá sa súčasný systém „opraviť“, aby bol schopný zvládnuť klimatickú krízu? Sledujte diskusiu venovanú vysokoškolským študentom a študentkám.

DSKE21 | Deň 5: Transformácia automobilového priemyslu

Slovensko vyrobí najviac áut na počet obyvateľov na svete. V blízkej budúcnosti však automobilový priemysel bude musieť prejsť hlbokou transformáciou. Aké by mali byť princípy transformácie a akým chybám sa vyvarovať? Posledný deň konferencie je venovaný automobilovému priemyslu.

DSKE21 | Deň 4: Obnova budov ako pilier dekarbonizácie Slovenska

Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nevyrobí, zhodnú sa politici s odborníkmi. Aké sú hlavné bariéry a riziká pre implementáciu ambicióznych plánov Slovenska v sektore budov? Čo je potrebné nezanedbať? Štvrtý deň konferencie je venovaný oblasti budov.
Energetika 01-12-2021

DSKE21 | Deň 3: Rozvoj obnoviteľnej energie – Má Slovensko plán pre čistú elektrinu a vykurovanie?

Za fosílne palivá dnes platíme obrovskú cenu v podobe klimatickej krízy. Ako nastavíme systém rozvoja OZE vzhľadom na nové európske ciele? Ako motivovať občanov/ľudí, aby sa zapojili do transformácie energetiky? Tretí deň konferencie Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky je venovaný obnoviteľným zdrojom.

DSKE21 | Deň 2: Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii?

Ak si chce Slovensko udržať súčasnú mieru priemyselnej produkcie, musí inovovať. Koľko času nám ostáva na investície, aby si slovenský priemysel zachoval konkurencieschopnosť? Kto má znášať náklady na nové technológie? Konferencia Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky pokračuje druhým dňom.

DSKE21 | Deň 1: Náklady a benefity zelenej transformácie

Legislatívny balík „Fit for 55” má pomôcť dosiahnuť klimatické ciele a znížiť emisie v priemysle, doprave, sektore budov a ďalších. Aké výhody prinesie zelená transformácia ekonomike a občanom? Na čo sa máme pripraviť? Začína 4. ročník konferencie k dekarbonizácii Slovenska.
Budúcnosť EÚ 23-11-2021

Diskusia | Smerom k silnejšej obehovej ekonomike: Koľko pravidiel potrebujeme?

Na akých princípoch by mali stáť budúce zmeny legislatívy s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu obehovosť produktov? Koľko regulácie potrebujeme na dosiahnutie obehovej ekonomike? Sledujte diskusiu venovanú práve týmto otázkam.
Rodová rovnosť 11-11-2021

Diskusia | Vyhliadky feministickej diplomacie na Slovensku a v strednej Európe

Akým konkrétnym prekážkam čelia ženy v diplomacii pri snahách získať vedúce postavenia? Ktoré prvky rodovo vyváženej zahraničnej politiky boli v krajinách strednej Európy už zavedené a kde je ešte miesto na zlepšenie? Sledujte diskusiu venovanú týmto otázkam.
Rodová rovnosť 27-10-2021

Diskusia | Dá sa bojovať proti násiliu na ženách bez rodovej rovnosti?

Dajú sa ciele Istanbulského dohovoru naplniť aj bez prepojenia s rodovou politikou? Čo by mala obsahovať nová únijná legislatíva? Diskusia sa venuje práve týmto otázkam.