Eva Lešková

Budúcnosť EÚ 25-06-2007

Nový fenomén v stredoeurópskej politike? Euroskepticizmus a štáty V4

Euroskepticizmus je pojem často používaný, no zároveň nejasný a často nejednoznačne vykladaný a mylne aplikovaný. Čoraz častejšie sa vyskytuje aj našom priestore.