Georg Zachmann

Elektrická infraštruktúra: Viac hraničných prechodov alebo Európa bez hraníc?

Európa potrebuje odvážny krok smerom k nezávislej prevádzke a plánovaniu prenosových sústav, aby sa zvýšila spoľahlivosť a umožnil bezhraničný európsky trh s elektrinou, ktorý integruje obnoviteľné zdroje, tvrdí Georg Zachmann z think-tanku Bruegel.

Francúzsko-nemecká energetická spolupráca: Model pre Európu

Francúzsko a Nemecko by sa mohli stať modelom cezhraničnej spolupráce v energetike a stanoviť štandardy pre celú Európu, uviedol Georg Zachmann z bruselského think-tanku Bruegel.