Hans-Werner Sinn

Ekonomika 09-07-2012

Európska banková únia?

Socializácia verejného dlhu predstavuje riziko pre krajiny eurozóny, ktoré sú ešte stabilné. Ak by sme to isté urobili s bankovými dlhmi, zničili by sme ekonomiky, ktoré boli doteraz v poriadku, napísal Hans-Werner Sinn pre Project Syndicate.
Ekonomika 02-05-2011

Tajná sanačná stratégia ECB

Prečo sa Grécko, Írsko a Portugalsko musia chúliť pod záchranným dáždnikom Európskej únie a prečo je potenciálnym kandidátom Španielsko?
Ekonomika 04-03-2011

Prečo Európa potrebuje automatické zostrihy?

Po tom, čo sa krajiny Európskej únie dohodli na zdvojnásobení úverovej kapacity Európskeho mechanizmu finančnej stability (EFSF) s ratingom AAA, špeciálnom fonde vytvorenom na to, aby poskytoval pomoc členským ekonomikám v problémoch, teraz diskutujú o podmienkach, za ktorých budú prostriedky EFSF uvoľňované. Zásadnou otázkou je rozsah záchranných opatrení, na ktorom sa budú musieť podieľať veritelia tým, že akceptujú zostrihy, teda čiastočné straty zo svojich pohľadávok.