IFRI

Energetika 06-06-2016

Think-tank: Nariadenie Komisie o bezpečnosti dodávok môže priniesť neželané dôsledky

Opatrenie, ktoré v rámci zimného balíčka navrhuje Európska komisia, neberie do úvahy rozdiely vo využívaní zemného plynu v energetických mixoch jednotlivých krajín.