Ivo Samson

Vonkajšie vzťahy 26-07-2005

Irán a jeho jadrový program

Je verejným tajomstvom, že Irán sa usiluje o získanie zbraní hromadného ničenia, konkrétne jadrových zbraní. Podľa autora analýzy je správanie aktérov svetovej politiky v kontexte iránskej jadrovej hrozby často dvojzmyselné.

Terminológia strategických doktrín: negativizácia nepriateľa

Voľba politického jazyka v medzinárodnych konfliktoch je kľúčom k mobilizácii domácej aj svetovej verejnosti a súčasne nástrojom na potrebné zjednodušenie rozhodovacích procesov. Pomenovanie nepriateľa zrozumiteľným jazykom však nemôže byť nikdy nepochybné a vždy existuje priestor pre demagógiu.