James Bartholomeusz

04-03-2016

Cameronove rebrandigové cvičenie

Je veľká škoda, že Jean Baudrillard už nežije, aby videl, ako britský premiér David Cameron úspešne „nanovo vyjednal“ členstvo svojej krajiny v EÚ. Francúzsky filozof by bol iste vo svojom živle, pretože toto predstavenie je dokonalou realizáciou jeho prognózy pre postmodernú...