Ján Klepáč

Energetika 18-05-2018

Podpora obnoviteľných zdrojov: Uplatnime princíp hodnota za peniaze

Slovensko dnes patrí k prvej tretine krajín Európskej únie s najnižšími emisiami skleníkových plynov. Prioritou by malo byť skôr zlepšenie zlej kvality ovzdušia, kde sme naopak spolu s Bulharskom a Poľskom na chvoste, píše JÁN KLEPÁČ.
Energetika 05-10-2009

Nabucco – energetická hra alebo kto z koho?

Nabucco nie je len známa Verdiho opera, ale aj názov projektu transkontinentálneho plynovodu, ktorý si kladie za cieľ priviesť do srdca Európy zemný plyn z kaspickej oblasti a Strednej Ázie. Realizáciou tohto projektu by sa aspoň čiastočne znížila závislosť Európy, najmä jej postkomunistickej časti, od dodávok ruského zemného plynu.
Ekonomika 18-05-2009

Kríza sa môže zopakovať

Keď 6. januára 2009 Slovenský plynárenský dispečing oznámil, že dodávky ruského plynu klesli na tretinu kontrahovaného množstva, situácia začala byť vážna. Mnohí si vtedy spomenuli na január 2006, keď významne klesol tlak na medzištátnej preberacej stanici vo Veľkých Kapušanoch, ale po troch dňoch sa všetko vrátilo do normálu. Aj tento rok panovalo presvedčenie, že Gazprom len zdvihol prst. Plynári juniori vyhlasovali, že Gazprom si nemôže poškodiť reputáciu: Európa potrebuje ruský plyn, Rusi zas európske peniaze.