Jan Pavel

Verejná správa 20-02-2009

Efektívnosť fungovania kontrolných systémov verejného obstarávania na Slovensku.

TIS pripravila štúdiu efektívnosti kontrol ÚVO a NKÚ SR vo vzťahu k verejnému obstarávaniu.