Juraj Buzalka

Sociálna politika 12-05-2011

Komunita, trh a sociálne mobilizácie

Autor podáva antropologický pohľad na sociálnu mobilizáciu, pričom sa špecificky venuje tzv. postagrárnemu populizmu v krajinách strednej a východnej Európy.
Budúcnosť EÚ 03-11-2004

Ohrozuje Európa existenciu národa?

Autor sa pozerá na proces európskej integrácie z menej tradičného uhla - z pohľadu kultúry a identity. Na záver konštatuje, že „Európa určite neohrozuje národ, lebo sama je „len“ podobne fungujúcou štruktúrou, vytvárajúcou svoju kultúru“.
26-03-2004

Má Európa východnú hranicu, alebo aká bude Curzonova línia novej Európskej únie?

Autor považuje revitalizáciu východnej hranice rozšírenej Európy za nie len správny, ale aj potrebný krok. Diskusia o "východnej hranici únie" je i diskusiou o hranici medzi "Východom" a "Západom".