Juraj Marušiak

Vonkajšie vzťahy 09-11-2010

Reštart alebo time-out?

Prezident USA Barack Obama mal pri ohlásení potreby reštartu v rusko-amerických vzťahoch na mysli predovšetkým potrebu získať spojencov pri plnení úlohy USA ako zodpovedného svetového lídra.

Reštart, time out alebo remíza? Obamova návšteva v Moskve a jej dôsledky pre postsovietsky priestor

Návšteva prezidenta USA Baracka Obamu v Moskve vyvolala umiernený optimizmus. Ak v období prezidenta Georgea Busha ml. vzťahy medzi Ruskom a USA boli na bode mrazu, v tom prípade akákoľvek zmena tónu politiky USA, ktoré nielen k Rusku, ale aj voči vlastným spojencom pristupovali z pozície „mladšieho brata", museli byť viac než vítané.

Plynárenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou a jeho vplyv na energetickú politiku Poľska

Väčšinu, takmer tri štvrtiny svojej spotreby zemného plynu Poľsko pokrýva dodávkami z plynovodu Jamal, len zvyšná štvrtina tejto suroviny prúdi ukrajinskými plynovodmi. Preto zastavenie dodávok plynu pre Ukrajinu, ku ktorému pristúpil ruský koncern Gazprom v januári 2009, postihlo poľskú ekonomiku menej, ako ostatné štáty, závislé od ruských energetických surovín, napr. Bulharsko a Slovensko. Problémy s dodávkami zemného plynu však uzavretím dohody na úrovni premiérov Ruska a Ukrajiny Vladimira Putina a Julie Tymošenkovej neustali.
Ekonomika 03-02-2009

Expanziou proti kríze. Kedy Gazprom znova svojim partnerom vypne plyn?

Hoci rusko-ukrajinský konflikt v januári 2009, ktorý vyústil do zastavenia dodávok zemného plynu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre ostatné štáty, ktoré sú závislé od tranzitu tejto energetickej suroviny cez jej územie, sa podarilo pod tlakom Európskej únie (EÚ) ukončiť uzavretím dohody medzi oboma štátmi, nie je vylúčené, že podobná situácia, v dôsledku ktorej museli viaceré štáty EÚ čeliť vážnym ekonomickým problémom, sa nebude opakovať.

Staronové dilemy Srbska

Ani ustanovujúca schôdza srbskej Skupštiny 11. júna 2008 nedala odpoveď na otázku, ako bude vyzerať budúca vládna koalícia. Už viac než mesiac trvajúce oficiálne i neoficiálne koaličné rozhovory zatiaľ nepriniesli žiadny konkrétny výsledok. Zdá sa , že Srbsko stojí pred rovnakou dilemou ako v roku 2000, keď sa politický boj odohrával medzi odchádzajúcim prezidentom Slobodanom Miloševičom a jeho demokratickým vyzývateľom Vojislavom Koštunicom.
Budúcnosť EÚ 29-01-2008

Ruský rok na Balkáne

Rok 2008 bol vyhlásený ako Rok Ruska v Bulharsku. Ruská diplomacia sa takýmto spôsobom každoročne usiluje posilňovať vplyv Moskvy vo vytipovanom štáte. Hoci tento spôsob intenzifikácie bilaterálnych kontaktov môže pripomínať kampane v sovietskom štýle, výsledky návštevy prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina v bulharskej Sofii 17. – 18. januára svedčia o tom, že na rozdiel od Ukrajiny alebo Bieloruska nezostalo iba pri kampani.
30-06-2006

Ukrajina v očakávaní novej revolúcie

Analýza hodnotí výsledky parlamentných volieb na Ukrajine v ktorých, napriek prvému miestu Strany regiónov, získali väčšinu strany spojené s „oranžovou revolúciou“.
Európa dnes 24-05-2006

Poľsko: Zahraničnopolitické zázemie „koalície Rádia Maryja“

Analýza skúma zahraničné kontakty strán poľskej vládnej koalície.
16-02-2006

Rugova – odchod bez následníka

Autor sa pozerá na neistú politickú budúcnosť Kosova po smrti prezidenta Rugova. Ostane súčasťou Srbska? Ak nie, aký bude ich rozchod?
Európa dnes 09-11-2005

Poľsko – porazení porazili víťazov

V analýze sa autor pozerá na možné príčiny a následky neočakávaného víťazstva strany Právo a spravodlivosť v poľských prezidentských i parlamentných voľbách.

Európske a regionálne súvislosti poľsko-bieloruského diplomatického konfliktu

Autor sa zaoberá hlbšími súvislosťami represie Lukanšenkovho režimu proti Zväzu Poliakov v Bielorusku. Všíma si možné dopady tohto konfliktu na poľskú zahraničnú politiku.

Postsovietsky model stability prežíva hlbokú krízu – Kirgizské domino

Autor sa pozerá na hlbšie súvislosti odporu voči prezidentovi Akajevovi v Kirgizsku, ktoré prerástli až do násilných nepokojov. Kladie si tiež otázku, čo bude v krajine i regióne nasledovať.
31-01-2005

Hlavné politické a ekonomické determinanty slovensko-poľských bilaterálnych vzťahov

Analýza načrtáva politické, historické a ekonomické faktory, ktoré majú rozhodujúci vplyv na formovanie súčasnej podoby slovensko-poľských bilaterálnych vzťahov.
09-12-2004

Ukrajina: Oranžová evolúcia

Rovnako, ako by bolo naivné očakávať od posledných udalostí zásadný politický prelom, je veľkým zjednodušením redukovať „oranžovú (r)evolúciu“ výlučne na boj medzi oligarchickými skupinami.
Budúcnosť EÚ 11-10-2004

Slovensko a visegrádska spolupráca

Autor analyzuje úlohu visegrádskej spolupráce v zahraničnej politike Slovenskej republiky a zamýšľa sa nad jej alternatívami a budúcou perspektívou.
23-09-2004

Ako sa európska myšlienka konsolidovala v slovenskej spoločnosti?

Na príklade konsolidácie európskej myšlienky v slovenskej spoločnosti sa autor analýzy zamýšľa, ako by mohla byť slovenská integrácia do EÚ inšpiráciou pre občanov Bieloruska.
24-06-2004

Rudolf Schuster – koniec v politickej izolácii

Autor hodnotí výsledky pôsobenia Rudolfa Schustra vo funkcii prezidenta SR. Zamýšľa sa aj nad možnosťami a šancami jeho nástupcu Ivana Gašparoviča.
Slovensko v EP 11-06-2004

Európska integrácia alebo ignorácia? Nezáujem slovenských politických strán a politikov o európsku diskusiu

Príspevok analyzuje vnímanie EÚ zo strany slovenskej verejnosti a politických strán v súvislosti s kampaňou k voľbám do Európskeho parlamentu. Porovnáva priority jednotlivých strán a načrtáva možné deliace čiary, ktoré sa môž objaviť medzi slovenskými politickými stranami na pôde EP, ako aj priestor pre vytváranie konsenzu.
Európa dnes 08-04-2004

Česko: do eurovolieb 31 strán

Analýza sa zaoberá prípravou politických strán v ČR na voľby do Európskeho parlamentu po uzavretí kandidátnych listín.
Európa dnes 06-04-2004

Zlý a horší – muselo to „prasknúť.“ Premiér Dzurinda by mal po porážke odstúpiť.

Analýza sa zamýšľa nad príčinami porážky vládnej koalície v prvom kole prezidentských volieb na Slovensku.
Európa dnes 31-03-2004

Prezidentské voľby bez európskej vízie

Najsilnejším kandidátom na post prezidenta SR chýba vízia medzinárodného postavenia Slovenska a jeho záujmov na pôde euroatlantických štruktúr. Problematika európskej integrácie zohráva v prezidenstkých voľbách iba okrajovú úlohu
Budúcnosť EÚ 03-03-2004

Európske voľby v tieni prezidentských

Hoci prevažná väčšina relevantných strán už zostavila kandidátske listiny, volebná kampaň pred prvými voľbami do Európskeho parlamentu vyvoláva rozpaky. Programové otázky zatiaľ zostávajú v tieni personálnych otázok. Politické strany iba vágnym spôsobom reagujú na problémy postintegračných záujmov Slovenska.

Poliaci do USA aj naďalej s vízami

Postoj USA k požiadavke Poľska na zrušenie vízovej povinnosti vyvolal v poľskej spoločnosti rozčarovanie a spochybňovanie strategického partnerstva s USA. Šancou Poľska je využitie „klauzuly solidarity“ v rámci EÚ.