Magdalena Schleeger

Sociálna politika 27-08-2003

Kandidátske krajiny Európskej únie a voľný pohyb osôb

Pri kapitole Volného pohybu osôb sa nachádzame v situácii (II. kapitola prístupových rokovaní), kde Slovensko a väčšina ďalších kandidátskych krajín už rokovania s Európskou komisiou o tejto kapitole uzavrela. Keďže už nie sme uprostred intenzívnych diskusií, vyjednávania stanovísk, deklarácií, nedorozumení a sklamaní, môžeme sa voľnejšie pozrieť na to, čo sa vyrokovalo a čo teraz treba urobiť, aby sme výsledky rokovaní využili naplno.