Mária Riomská

Podnikanie 09-09-2011

Mobbing, história a príčiny vzniku

Autorka popisuje príčiny vzniku mobbingu a možnosti, ako mu na pracovisku predchádzať.