Mgr. Zuzana Šimeková, LL.M., JUDr. Juraj Gyárfáš, LL.M., Allen & Overy Bratislava