Michal Hudec

26-07-2010

BP ide do hĺbky

Ťažobná spoločnosť BP potvrdila, že začne hĺbkovú podmorskú ťažbu v Stredozemnom mori. Svetu to oznamuje tri mesiace po výbuchu Deepwater Horizon v Mexickom zálive.
28-06-2010

Slovenský super-regulátor nie je dobré riešenie

Koalícia Ivety Radičovej chce preskúmať možnosť zlúčenia regulačných úradov pre energetiku, poštové služby, telekomunikácie, dopravu a železničnú dopravu. Od novej vlády čakám lepenie prasklín, čo ostali po Ficovi, nie však vytváranie zlepenca.
23-06-2010

Energetická legislatíva – výzva pre Radičovej vládu

Vznikajúca pravicová vláda v týchto dňoch oboznamuje verejnosť so svojimi prioritami. Oblasti energetiky sa (zatiaľ) týka len jedna - vláda sa chce zbaviť nevhodnej legislatívy.
06-05-2010

Róm na bilborde? Nemožné!

Pani Anna Belousovová položila otázku do širokej diskusie: „Z čoho ste usúdili, že ten človek [..] je Cigán?“ Odpoveď, že práve preto, lebo on Rómom naozaj je, zjavne nestačí. Ale keď sa dáma pýta, treba odpovedať.
05-05-2010

Grécku by sme mali požičať

Väčšina slovenských politikov, médií, ale i veľká časť verejnosti je proti pôžičke Slovenska pre Grécko. Myslia si, že nič nevyrieši. Dovoľte mi však pripomenúť, že pôžička ide nepriamo i na pomoc mene, ktorú nosíme všetci v peňaženkách...
25-03-2010

Nerozumiem francúzskemu nadšeniu pre nové dane

Paríž má problém s rastúcim deficitom. Vláda ho chce vykryť uhlíkovou daňou. Na prvý pohľad všeliek (rýchle peniaze na zaplátanie dier v rozpočte a súčasne „fajka“ v zozname iniciatív v boji proti klimatickým zmenám), ktorý je natoľko zaručený, že ho prezident Sarkozy silou – mocou chce exportovať ďalej do EÚ.
17-02-2010

Biopalivá: Nech EÚ preukáže svoje hodnoty v praxi

Biopalivá sa v poslednom období netešia príliš veľkej priazni medzi humanitárnymi organizáciami. Naposledy vyvolala diskusie ActionAid vydaním správy, ktorej hlavná myšlienka je neúprosná: EÚ bude priamo zodpovedná za hladovanie miliónov ľudí vo svete, ak nezmení ciele a postoj k biopalivám súčasnej generácie.
10-02-2010

Rajendra Pachauri – mních, klimatický rytier, sexuológ?

Tri škandály za tri mesiace sú dosť. Pre sebakritického človeka by to mal byť zjavný signál, že zo svetovej politiky treba odísť. Reč je o predsedovi Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC).
05-02-2010

Obnoviteľné zdroje nie sú všeliek, nepreceňujme ich

Aký podiel na energetickej skladbe budú mať v roku 2030 veterné parky, solárne kolektory, geotermálne systémy, jadrové elektrárne, či fosílne palivá, medzi nimi zvlášť uhľovodíky? Nik nevie. No pred akoukoľvek diskusiou je na začiatku potrebné povedať si priamo, že obnoviteľné zdroje tie tradičné v blízkych desaťročiach nenahradia.
28-11-2009

Zopár perál k slovenskému komisárovi

Predseda Európskej komisie rozhodol, že Maroš Šefčovič bude jedným zo siedmich podpredsedov a bude zodpovedať za vzťahy s ostatnými najvyššími inštitúciami EÚ. Okrem iného to bude slovenský komisár, kto bude vytvárať precedensy vyplývajúce z uvádzania Lisabonskej zmluvy do praxe. Naši slovenskí poslanci opäť raz dokázali, že sú kompetentní a vedia, čo ten náš komisár bude v tom Bruseli robiť ďalších päť rokov...
Veda a inovácie 09-02-2009

Káva – palivo pre inovácie?

Aktivity v oblasti výskumu a vývoja (R&D) spotrebujú veľké množstvo rizikového kapitálu. Univerzity majú potenciál získavať nemalé množstvo prostriedkov na svoje aktivity zo súkromných zdrojov, od firiem, tvrdí autor. Dodáva však, že pre úspešné fungovanie „R&D cyklu“ je nevyhnutná nielen spolupráca univerzít a firiem, ale aj médií, mimovládnych organizácií a vlády, čím vzniká tzv. „inovačný potenciál“.
Veda a inovácie 08-07-2008

Problémy EÚ v oblasti financovania R&D

Európska únia si predsavzala stať sa do roku 2010 „najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovou ekonomikou na svete.“ Ak nevyrieši niekoľko vnútorných prekážok, cieľ nemusí naplniť, konštatuje Michal Hudec.