Michal Hudec Archives

 • Obnoviteľné zdroje nie sú všeliek, nepreceňujme ich

  Názor 05-02-2010

  Aký podiel na energetickej skladbe budú mať v roku 2030 veterné parky, solárne kolektory, geotermálne systémy, jadrové elektrárne, či fosílne palivá, medzi nimi zvlášť uhľovodíky? Nik nevie. No pred akoukoľvek diskusiou je na začiatku potrebné povedať si priamo, že obnoviteľné zdroje tie tradičné v blízkych desaťročiach nenahradia.

 • Zopár perál k slovenskému komisárovi

  Názor 28-11-2009

  Predseda Európskej komisie rozhodol, že Maroš Šefčovič bude jedným zo siedmich podpredsedov a bude zodpovedať za vzťahy s ostatnými najvyššími inštitúciami EÚ. Okrem iného to bude slovenský komisár, kto bude vytvárať precedensy vyplývajúce z uvádzania Lisabonskej zmluvy do praxe. Naši slovenskí poslanci opäť raz dokázali, že sú kompetentní a vedia, čo ten náš komisár bude v tom Bruseli robiť ďalších päť rokov...

 • Káva – palivo pre inovácie?

  Názor | Veda a inovácie 09-02-2009

  Aktivity v oblasti výskumu a vývoja (R&D) spotrebujú veľké množstvo rizikového kapitálu. Univerzity majú potenciál získavať nemalé množstvo prostriedkov na svoje aktivity zo súkromných zdrojov, od firiem, tvrdí autor. Dodáva však, že pre úspešné fungovanie „R&D cyklu“ je nevyhnutná nielen spolupráca univerzít a firiem, ale aj médií, mimovládnych organizácií a vlády, čím vzniká tzv. „inovačný potenciál“.

 • Problémy EÚ v oblasti financovania R&D

  Názor | Veda a inovácie 08-07-2008

  Európska únia si predsavzala stať sa do roku 2010 „najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovou ekonomikou na svete.“ Ak nevyrieši niekoľko vnútorných prekážok, cieľ nemusí naplniť, konštatuje Michal Hudec.