Michal Kohút

Význam Washingtonskej zmluvy pre bezpečnosť a mier po 2. svetovej vojne

Podľa niektorých Washingtonská zmluva nebola vôbec potrebná. Ba dokonca, vraj to kvôli nej bola Európa rozdelená 40 rokov, údajne to ona ohrozila mier po 2. svetovej vojne. Niektorí zase tvrdia, že nepriniesla nič nové. To, čo údajne priniesla Európe, teda viac kooperácie, menej konfliktu a vo vzťahu k nebezpečenstvu expanzie komunizmu na Západ ochranu zo strany Spojených štátov, to vraj Európa mala aj bez Washingtonskej zmluvy.

Spoločná stratégia – možná či nemožná?

Autor vo svoje štúdii zdôrazňuje, že efektívny boj proti medzinárodného terorizmu vyžaduje formulovanie spoločnej stratégie a úzku spoluprácu medzi USA a Európou.

Stav bezpečnostného prostredia a bezpečnostné hrozby

Autor sa v analýze pokúša stručne analyzovať stav súčasného bezpečnostného prostredia a sumarizovať aktuálne bezpečnostné hrozby.
Regionálny rozvoj 16-03-2006

O reforme Regionálnej politiky EÚ pre roky 2007-2013

Analýza hodnotí budúcnosť regionálnej politiky EÚ a kontext jej reformy.
Vonkajšie vzťahy 07-12-2005

Spojené štáty a Európa – nerovnakí a predsa podobní

V rozsiahlej analýze sa autor pozerá na stav a perspektívu transatlantických vzťahov. Čo brehy Atlantiku rozdeľuje a čo spája?
Vonkajšie vzťahy 10-11-2005

Spoločné hodnoty, spoločné výzvy

V obsiahlej analýze skúma autor hlbšie príčiny spoločných záujmov USA a EÚ, ale aj ich rozdielov. Z tejto pozície hodnotí budúce scenáre transatlantického vzťahu.
Vonkajšie vzťahy 23-09-2005

Existuje niečo také ako Medzinárodné spoločenstvo?

Je „medzinárodné spoločenstvo“ niečím reálnym, alebo len skratkou používanou novinármi? V závere analýzy autor konštatuje, že „medzinárodné spoločenstvo určite existuje, ale otázka kto ho predstavuje, si vyžaduje v každom prípade ad hoc odpovede“.

„Veľká hra“ alebo teroristické útoky na Londýn ako súčasť veľkého plánu

Aké boli bezprostredné príčiny teroristických útokov v Londýne? Aké sú plány ich organizátorov? Ako majú na podobné činy reagovať krajiny „Západu“? Autor komentára sa snaží hľadať odpovede na podobné otázky a sám sa pýta, či nie je cieľom terorizmu meniť aj zasiahnuté krajiny.