Michal Sebíň

Obehová ekonomika 27-04-2021

Rozumieme štatistikám v odpadoch?

Metodika spracovávania údajov v rôznych krajinách Únie sa líši. Po úprave na európskej úrovni sa miera recyklácie môže znížiť o viac ako desať percent, píše šéf organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK Michal Sebíň. 
24-03-2015

Aj nový zákon o odpadoch ignoruje odporúčania Európskej Komisie z roku 2012

V súvislosti s prípravou nového zákona o odpadoch sa najčastejšie skloňovali pojmy ako rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV) alebo organizácie zodpovednosti výrobcov. Aj minister životného prostredia pri uvedení návrhu zákona v pléne NR SR uviedol, že princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov je nosným princípom celého zákona...