Miroslav Ulman, Vladimír Štric, Rastislav Steranka

Kultúra a médiá 18-05-2010

Stav slovenskej audiovízie v roku 2009

„Slovenská audiovízia vyšla z krízy posilnená a je na najlepšej ceste stať sa štandardne fungujúcou a dostatočne sebavedomou súčasťou európskeho audiovizuálneho priestoru,“ píše Vladimír Štric, riaditeľ MEDIA Desk Slovensko, v Správe o stave slovenskej audiovízie v roku 2009.