Nouriel Roubini

Ekonomika 18-08-2011

Sú dni kapitalizmu spočítané?

Obrovská nestálosť a prudká korekcia cien akcií, ktorá dnes dopadá na globálne finančné trhy ukazuje, že väčšina vyspelých ekonomík je na pokraji recesie s dvoma prepadmi.
Ekonomika 14-10-2010

Prežijú len slabí

Riziko globálnej menovej a obchodnej vojny rastie, keďže väčšina ekonomík v súčasnosti devalvuje v snahe o posilnenie svojej konkurencieschopnosti. Všetky však hrajú hru, ktorú niekto musí prehrať.